image

Tinnitus therapie

Statement Beter Horen

• De prijs voor de tinnitus therapie van €3455,- is een all-in prijs. Het betreft onder meer een intake gesprek, een KNO-bezoek, controle-afspraken, begeleiding van de behandeling gedurende 8 maanden en de apparatuur.

• Er vindt dus allereerst een intake met een audicien plaats die opgeleid is als tinnitus-specialist (Opleider is audioloog Mark Williams van The Tinnitus Clinic in London. Zie ook zijn statement). Tijdens de intake wordt bekeken of er sprake is van een tonale tinnitus en wordt bepaald of een patiënt psychisch in staat is om de lange behandeling te ondergaan.

• Afhankelijk van het resultaat van deze intake en het bezoek aan een KNO-arts wordt in overleg met de patiënt besloten of wordt gestart met de therapie. Indien de patiënt niet geschikt is voor de therapie wordt er naar een alternatief gekeken (bijvoorbeeld een hoortoestel en/of we sturen de patiënt door naar een audioloog).

• In de praktijk ziet Beter Horen echter dat veel patiënten al een traject bij een audiologisch centrum (AC) zonder een bemoedigend resultaat achter de rug hebben. Deze patiënten hebben dan al een TRT (tinnitus retraining therapie) of een cognitieve gedragstherapie (beide zijn coaching trajecten om zelf te leren omgaan met tinnitus) ondergaan.

• Beter Horen realiseert zich als geen ander dat de behandeling voor velen een laatste strohalm is. Vandaar dat een zorgvuldige intake met uitvoerige vragenlijsten inclusief KNO-bezoek van wezenlijk belang zijn, niet alleen om te bepalen of onze behandeling geschikt is maar ook om geen valse verwachtingen te wekken. De vragenlijsten die Beter Horen gebruikt bij het intakegesprek voldoen aan de algemene tinnitus richtlijnen (TQ, THI, GAD7, PHQ9 en VAS).

• Beter Horen wil verder graag benadrukken dat de tinnitus-behandeling zonder winstoogmerk aangeboden wordt. Beter Horen doet dit vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Zo kent ons internationaal bedrijf Amplifon ook een internationale academie in Milaan (Amplifon Centre for Research and Studies), waar onder meer wetenschappelijk onderzoek, trainingen, kennissessies en opleidingen chirurgie voor KNO-artsen wordt gestimuleerd.

• Beter Horen heeft de tinnitustherapie met behulp van neuromodulatie in 2014 geïntroduceerd. Dit na een pilot van twee jaar in samenwerking met de eerder genoemde tinnituskliniek in London. Na 8 maanden gaf 70% van de pilot-patiënten aan dat hun tinnitus-klachten waren afgenomen tot een draagbaar niveau of zelfs nagenoeg waren verdwenen.

• De therapie stimuleert met pieptonen de hersenen, zodat de cadans waar de tinnitus-piep zich in bevindt wordt onderbroken. De hele therapie wordt volgens een strak protocol gegeven. Het merkbaar effect in de tijd varieert van patiënt tot patiënt. Bij de een is dit al na drie weken, bij de ander duurt dit langer, soms wel tot 12 weken.

• Op basis van de goede resultaten in de pilot is Beter Horen in 2014 in samenwerking met enkele Nederlandse KNO-artsen meer patiënten gaan behandelen. Inmiddels hebben we ruim 250 cliënten behandeld met een slagingspercentage van 78%.

• Sinds 2016 is de door de patiënt te gebruiken stimulator (NTR30, fabrikant ANM), vervangen door een speciaal voor de therapie ontwikkelde IPod (merk Desyncra). Met de IPod-stimulator kunnen we de toonhoogte van de tinnitus nóg nauwkeuriger bepalen en de therapie beter op de tinnitus van de individuele patiënt afstemmen. Dit verklaart een toename van het slagingspercentage.

• Via de fabrikant Desyncra lopen er momenteel in Engeland en Amerika diverse wetenschappelijke onderzoeken. Neuromodulatie wordt verder al bij diverse wetenschappelijk bewezen medische behandelingen toegepast. Bijvoorbeeld bij de behandeling van patiënten met Parkinson. Beter Horen juicht het toe als er ook in Nederland snel meer wetenschappelijk onderzoek naar tinnitusbehandelingen komt en doet er alles aan in het belang van de tinnitus patiënt om dit te bevorderen.


Brochure Tinnitus behandeling

Lees alles over onze unieke tinnitus behandeling. Vraag uw eigen exemplaar aan.

Brochure aanvragen