Onderscheid op basis van entiteit die de cookie beheert

  • Eigen cookies (first party cookies): Deze worden door een computer of domein dat door de beheerder van deze website wordt beheerd, en van waaruit de door de gebruiker gewenste diensten worden geleverd, naar de computer van de gebruiker verzonden.
  • Cookies van derden (third party cookies): Deze worden niet verzonden door een machine of domein dat door de beheerder van de website wordt beheerd, maar door een andere persoon, die de met behulp van de cookies verkregen gegevens verwerkt.

De cookies die via onze website worden verzonden, zijn ofwel onze eigen cookies, ofwel die van derden. In het laatste geval kunnen adverteerders en anderen hun cookies gebruiken om informatie te verzamelen over de activiteiten van de gebruiker op de site en/of de advertenties waar de gebruiker op heeft geklikt; wij plaatsen een link naar het cookiebeleid en het goedkeuringsformulier van deze derde partijen of hun eventuele tussenpersonen (indien beschikbaar), om zo de gebruiker de mogelijkheid te geven, bewust een keuze te maken.

Deze gegevens kunnen door hen worden gebruikt om advertenties weer te geven waarvan zij, op basis van de inhoud die u heeft bekeken, menen dat ze interessant kunnen zijn voor u. Deze cookies worden niet door ons gecontroleerd. Voor het deactiveren of weigeren van cookies van derden dient u daarom de sites van deze derde partijen te raadplegen.

Onderscheid op basis van de periode van bewaring

  • Session cookies: Deze cookies zijn bestemd voor het verzamelen en opslaan van gegevens terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt. Zij worden vooral gebruikt voor het opslaan van informatie die uitsluitend betrekking heeft op de dienst die de gebruiker op enig moment aanvraagt, en worden automatisch verwijderd aan het einde van de sessie (bijvoorbeeld een lijst met gekochte producten).
  • Persistente cookies: De gegevens worden in deze cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen, waar deze er toegang toe heeft, Zij kunnen gedurende een periode die door Amplifon wordt bepaald worden gebruikt, hetgeen kan variëren van enkele minuten tot aanzienlijk langere periodes (zoals deze in de referentietabellen in dit document worden gepreciseerd).

Onderscheid op basis van gebruiksdoel

  • Essentiële cookies: maken navigeren op de site en het gebruik van alle functies mogelijk. Zonder deze cookies kunnen geen van de diensten of functies worden geleverd en is het navigeren op de site niet prettig of functioneel.
  • Functiecookies: maken het mogelijk, de keuzes van de gebruiker op de site en/of de expliciet aangevraagde diensten vast te leggen, met als doel geavanceerdere en meer gepersonaliseerde diensten aan te kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan bestaat uit het personaliseren van een bepaalde pagina en het vastleggen of dit in het verleden al aan de gebruiker is voorgesteld.
  • Analysecookies: verzamelen informatie over het gebruik van de site door de gebruiker (zoals de meest bezochte pagina's, terugkerende gebruikspatronen van de site, etc.) en bieden de mogelijkheid tot verbeteringen door duidelijkheid te krijgen over eventuele moeilijkheden met het gebruik van de site.
  • Targeting- en advertising cookies: voor het publiceren van reclame die van interesse is voor de gebruiker, bijvoorbeeld door het aantal keren dat een advertentie op de site wordt weergegeven te beperken (het cookie legt immers vast wat de gebruiker op de site heeft bekeken) en het meten van de effectiviteit van reclamecampagnes. Deze informatie kan worden gedeeld met anderen, bijvoorbeeld adverteerders. Voor meer informatie over targeting- en advertising cookies en de wijze waarop zij, behalve door middels de formulieren in dit document al dan niet toestemming te verlenen, kunnen worden gedeactiveerd, verwijzen wij naar de volgende sites: Your online choices  en All about cookies.