Betalen en Declareren

Makkelijk geregeld voor u

Wij werken samen met Infomedics

Wij geven u graag alle aandacht en goede zorg. Bovendien willen we ook dat u zo min mogelijk administratie heeft na de aankoop van uw hoortoestel. Daarom wordt onze financiële afhandeling in samenwerking gedaan met Infomedics. Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen namens Beter Horen.

Hoe werkt het?

Nadat we samen het juiste hoortoestel voor u hebben uitgekozen stuurt onze partner, Infomedics, een rekening namens uw zorgaanbieder per e-mail of post. Als het mogelijk is, controleert Infomedics of uw zorgverzekeraar (een deel van) uw rekening vergoedt. U ziet een vergoeding altijd terug op uw rekening en betaalt alleen het bedrag dat overblijft.  

U ontvangt meestal uw factuur binnen 15 werkdagen. Heeft u na 15 werkdagen nog geen factuur ontvangen? Bekijk uw ongewenste email inbox of neem anders contact op met NL-verkoop@amplifon.com. Vermeld hierbij uw naam, emailadres en telefoonnummer. 

Regel uw betaling online

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Betalingen facturen

Na aanschaf van een hoortoestel ontvangt u een factuur vanuit Infomedics. Deze factuur dient ook aan Infomedics betaald te worden. Meer informatie over het betalen van facturen vindt u op de website van Infomedics.

  • Status van uw betaling controleren

Op de website van Infomedics vindt u een rekeningchecker. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op de rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

  • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan

 

Waarom komt factuur niet overeen met offerte?

Het kan zijn dat de rekening die u van Infomedics ontvangt, hoger is dan de offerte van Beter Horen.

Controleer in dat geval eerst uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. In uw offerte is uitgegaan van een maximale verzekeringsvergoeding. Echter kan het zijn dat u in het jaar al eerder gebruik heeft gemaakt van ‘hulpmiddelen budget’, waardoor de bijdrage van de zorgverzekeraar lager uitvalt.  Ook kan het zijn dan u nog geen aanspraak heeft gemaakt op uw eigen risico. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. 

Vragen over vergoedingen op uw factuur

Ziet u geen vergoeding op de rekening, maar denkt u dat u er wel recht op heeft? Dan kan het zijn dat u elders in de afgelopen vijf jaar een vergoeding voor een hoortoestel heeft gedeclareerd. Wij adviseren u in eerste instantie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  

Vragen over terugbetalingen

Voor vragen over terugbetalingen en/of andere overige administratieve vragen kunt u een mail sturen naar NL-verkoop@amplifon.com.

Belangrijkste voorwaarden infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  • Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Deskundig en professioneel advies.

Boek nu

Doe een online hoortest

In 5 minuten uw gehoor meten.

Start de test

Vind een winkel in uw buurt

Meer dan 200 servicepunten.

Zoek winkel