Een hoortest bij kinderen

Slechthorendheid bij kinderen

Slechthorendheid bij kinderen

Een goed gehoor is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het helpt immers bij het ontwikkelen van de taal. Hoe eerder een slecht gehoor wordt ontdekt, hoe beter dat is. Hoe werkt dat? En wanneer is het belangrijk een afspraak te maken? 

Gehoortest bij baby's

Al in de eerste weken na de geboorte krijgen baby's een gehoortest. Dit wordt doorgaans gedaan door een medewerker van de jeugdgezondheidszorg. Vaak gebeurt dit tegelijkertijd met de hielprik.

Uw baby zal weinig merken van de gehoortest. Hij of zij krijgt een klein, zacht dopje in het oor dat een zacht geluid geeft. Een goed en gezond oor geeft dan een geluid terug. De uitslag is direct bekend. Eventueel volgt een tweede of derde test. Bij twijfel kan het audiologisch centrum hulp bieden.

Het audiologisch centrum onderzoekt of uw baby gehoorverlies heeft en of uw baby geholpen is met luisterhulpmiddelen, zoals een hoortoestel. Met een verwijzing van het audiologisch centrum kunt u bij Beter Horen terecht voor het maken van een afspraak voor een hoortoestel.

Gehoortest voor kinderen

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar dient u zich te wenden tot uw huisarts. De huisarts zal de oren van uw kind onderzoeken, om een oorzaak van een minder gehoor vast te stellen. Tijdelijke oorzaken van een minder gehoor kunnen zijn:

Wanneer de huisarts geen oorzaak vindt, dan is verder onderzoek nodig met een gehoortest:

 • Kinderen tussen 2 en 4 jaar worden doorverwezen naar een audiologisch centrum
 • Kinderen tussen 4 en 6 jaar worden doorverwezen naar een kno-arts of audiologisch centrum
 • Kinderen van 6 jaar en ouder krijgen via de huisarts een hoortest. Indien nodig worden ze doorverwezen naar een kno-arts of audiologisch centrum

Een hoortest voor kinderen is niet mogelijk bij Beter Horen. 

Bij het audiologisch centrum wordt er gekeken naar de taal, spraak, ontwikkeling én gehoor van uw kind. Uw kind wordt zo nodig doorverwezen naar een kno-arts voor verder onderzoek. De audioloog bespreekt met u of uw kind baat heeft van luisterhulpmiddelen. Dit kunnen bijvoorbeeld hoortoestellen zijn.

Hoortoestellen voor kinderen

Met een verwijzing van het audiologisch centrum kunt u bij Beter Horen terecht voor het maken van een afspraak voor een hoortoestel. Uw audicien zal een afdruk maken van de oren van uw kind en de hoortoestellen uitleveren.

Vaak wordt er bij kinderen gekozen voor een AHO-hoortoestel. Deze zijn vaak het meest geschikt voor kinderen met gehoorverlies

Heeft u een verwijzing voor hoortoestellen? Maak een afspraak

Ik denk dat mijn kind slecht hoort

Vermoedt u dat uw kind slecht hoort? Misschien herkent u één of meerdere van de volgende signalen:

 • De spraakontwikkeling van uw kind ligt achter op die van leeftijdsgenoten
 • Uw kind is onnauwkeurig in het opvolgen van aanwijzingen
 • Uw kind vraagt vaak om herhaling wanneer u iets zegt
 • De televisie staat altijd veel te hard wanneer uw kind achter het scherm zit
 • Uw kind reageert niet of nauwelijks op zijn of haar naam bij achtergrondgeluid
 • Uw kind gaat steeds harder praten
 • Wanneer u iets vraagt, krijgt u regelmatig een vaag antwoord
 • Uw kind klaagt vaak over hoofdpijn of pijn aan de oren

Natuurlijk horen sommige signalen nu eenmaal bij de leeftijd van uw kind. Daarom is gehoorverlies bij kinderen soms lastig te herkennen. Maar wanneer u consistent enkele signalen opmerkt, kan het zijn dat uw kind niet voldoende hoort. In dit geval is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts.

Online hoortest voor kinderen

Voor een eerste indicatie naar de gezondheid van het gehoor van uw kind, kunt u kinderen vanaf 12 jaar de online hoortest laten doen. Deze test geeft binnen 5 minuten een indruk van het gehoor. Zijn er indicaties dat uw kind minder hoort of is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts.

Doe de online hoortest Naar de hoortest

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Deskundig en professioneel advies.

Boek nu

Doe een online hoortest

In 5 minuten uw gehoor meten.

Start de test

Vind een winkel in uw buurt

Meer dan 200 servicepunten.

Zoek winkel