Beleid inzake online beoordelingen

Online reviews en beoordelingen

Dit Beleid beschrijft de richtlijnen voor het gebruik van online beoordelingen op onze Website. Dit Beleid is van toepassing op alle producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden.

Door deze richtlijnen te volgen, willen wij onze klanten een transparant en betrouwbaar beoordelingssysteem bieden waarmee zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over onze producten en diensten. Wij geloven dat het bieden van een open platform voor klanten om hun ervaringen te delen ons zal helpen onze producten en diensten te verbeteren en een betere algemene ervaring voor onze klanten te bieden.

1. Definities

In dit beleid inzake online beoordelingen wordt verstaan onder:

1. Bedrijf: Beter Horen B.V., met hoofdvestiging te Vliegend Hertlaan 85, 3526 KT Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVK nummer 09059657;

2.  Website: De website van Beter Horen, https://www.beterhoren.nl/ en afgeleiden applicaties. 

2. Beoordelingssysteem

Middels verschillende beoordelingssystemen (o.m. van derden), kunnen klanten producten of onze diensten beoordelen op een schaal van 1 tot 5 en schriftelijk commentaar achterlaten.

3. Berekening van de gemiddelde score

Indien wij een gemiddelde score tonen wordt deze berekend conform het beleid van de beoordelingssystemen, zie relevante websites voor meer informatie:

www.trustpilot.com
www.google.com

4. Authentieke beoordelingen

Alleen authentieke beoordelingen van consumenten die het product of de dienst daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht worden geaccepteerd.

De authenticiteit van beoordelingen wordt gegarandeerd conform het beleid van de beoordelingssystemen, zie relevante websites voor meer informatie:

www.trustpilot.com
www.google.com

5. Weergave van beoordelingen

Alle beoordelingen worden getoond, of ze nu positief of negatief zijn, tenzij we duidelijk aangeven dat een bepaalde selectie wordt gemaakt.

We staan geen betaalde beoordelingen toe. Alle beoordelingen moeten vrijwillig worden ingediend. We bieden geen compensatie aan klanten in ruil voor beoordelingen, noch staan we toe dat derden namens klanten beoordelingen indienen.

6. Vereisten voor beoordelingen

Alle beoordelingen zijn direct online zichtbaar, tenzij ze worden beoordeeld op misbruik of taalgebruik. Wij behouden ons het recht voor om beoordeling met grof taalgebruik, persoonlijke aanvallen of valse informatie te laten verwijderen. Dit is om ervoor te zorgen dat ons beoordelingssysteem een veilig en respectvol platform blijft voor alle klanten om hun ervaringen te delen. Indien we gebruik maken van derde beoordelingssystemen kunnen zij additionele vereisten en voorwaarden stellen, zie relevante websites voor meer informatie:

www.trustpilot.com
www.google.com

7. Verwerking persoonsgegevens

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van beoordelingen en dit Beleid.