BAHA en Cochleaire Implantaten

Gehoorimplantaten

Wanneer u zeer ernstig gehoorverlies heeft of wanneer u geen hoortoestel kunt gebruiken, kunt u een hoorimplantaat overwegen. Er zijn verschillende typen hoorimplantaten die kunnen helpen. Twijfelt u of u gehoorverlies heeft? Bij Beter Horen kunt u vrijblijvend een hoortest doen. Heeft u baat bij een hoorimplantaat? Dan verwijst uw audicien u door naar een kno-arts of audiologisch centrum.

Wat is het verschil tussen hoorimplantaten en hoortoestellen?

Het verschil tussen een hoorimplantaat en een hoortoestel is dat implantaten ook bestaan uit een inwendig gedeelte. Bij een probleem in uw middenoor kunt u uw gehoorbeentjes niet meer goed bewegen. U hoort dan nog wel, maar minder goed. Bij een probleem in het binnenoor werken de haarcellen niet meer goed. Het geluid komt dan nog wel aan, maar signalen worden niet afgegeven aan de hersenen. In beide gevallen kan een hoortoestel hierin een uitkomst bieden. Wanneer het gehoor ernstig beschadigd is, kan een implantaat een hulpmiddel zijn om die prikkel terug te halen. 

Er zijn verschillende soorten implantaten. Een ‘in het bot verankerd hoortoestel’ (BAHA) of een Cochleair Implantaat (CI). Bij implantaten wordt het geluid doorgegeven aan de gehoorzenuw of naar het binnenoor. Eigenlijk omzeilt een implantaat als het ware de gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes. 

Wat is een BAHA?

Een botverankerd hoortoestel (BAHA; BCD: Bone conduction device) is een hoortoestel dat geluidstrillingen overbrengt naar het binnenoor via beengeleiding. Normaal gesproken horen we veel geluid via de lucht, dus luchtgeleiding. Maar ook het bot geeft geluid door, oftewel beengeleiding. Als u grote geleidingsverliezen heeft of geen hoortoestel kunt dragen, kan een BAHA gehoorapparaat een goede oplossing zijn. De BAHA bestaat uit een implantaat, koppelstuk en een geluidsprocessor. De kno-arts plaatst het implantaat operatief, waarna deze vastgroeit in het schedelbot achter uw oor. Het koppelstuk wordt omgeven door de huid. De geluidsprocessor kunt u bevestigen op het koppelstuk. 

Hoe werkt een BAHA?

Botverankerde hoortoestellen bestaan uit twee delen: een inwendig deel en een uitwendig deel.

 1. Uitwendig onderdeel: de geluidsprocessor.
  De geluidsprocessor en de externe microfoon van het BAHA-toestel zetten geluid uit de omgeving om in trillingen. Deze worden weer doorgegeven aan het inwendige implantaat.
 2. Inwendig onderdeel: het titaniumimplantaat
  Wanneer u de geluidstrillingen ontvangt vanuit het geluidsprocessor, gaat het implantaat trillen. Dit doet hij tegen het omliggende bot aan, waardoor er geluidsgolven naar uw binnenoor komen. De haarcellen in uw binnenoor worden zo gestimuleerd en geven vervolgens een signaal door via de gehoorzenuw. 

De kno-arts installeert het titaniumimplantaat (ongeveer 3-4 mm groot) op het mastoïdbot achter het oor. Na een tijdje groeit het implantaat vast in het bot. Daarna kunt u het uitwendige onderdeel bevestigen via de ingebouwde magneet. Op deze manier kunt u hem ook weer verwijderen.

Voor wie is een BAHA bedoeld?

Een BAHA gehoorapparaat kan een goede oplossing zijn voor als u een normaal hoortoestel niet kunt dragen. Dat zijn veelal de volgende groepen mensen:

 • Personen met eenzijdige doofheid
 • Kinderen of volwassenen met afwijkingen in het buiten- of middenoor
 • Personen met chronische oorontstekingen of -infecties
 • Iedereen met allergieën voor traditionele hoortoestellen

Het botverankerd hoortoestel werkt het beste bij personen waarbij één binnenoor nog goed functioneert.

BAHA operatie

Voordat u de operatie ondergaat, bespreekt u met de kno-arts aan welke kant deze de schroef achter het bot zet. Dit kan zijn op basis van uw levensstijl, werk of aan welke kant het geleidingsverlies zit. De operatie gebeurt onder narcose en duurt ongeveer een uur. Na de operatie kunt u de schroef bij het bot achter uw oor zien. Deze steekt namelijk door de huid heen. Bij kinderen gebeurt de operatie in twee keer. De eerste keer wordt de schroef in het bot achter het oor geplaatst en steekt het niet door de huid heen. Na twee tot drie maanden bevestigt de kno-arts het tweede deel van de schroef dat door de huid heen steekt. Op deze manier kan het eerste deel goed vastgroeien.

Hoe kan een BAHA uw leven verbeteren?

Een BAHA zorgt er eigenlijk voor dat u via beengeleiding, dus het bot, weer (beter) kunt horen. De BAHA kan eenvoudig worden aangebracht én is makkelijk in gebruik. Zelfs voor kinderen. Daarnaast kunt u - door de nieuwe technologie die BAHA heeft - geluiden in zowel stille als in een luidruchtige omgeving goed verstaan.

BAHA en luisterhulpmiddelen

Om met uw BAHA nog beter tv te luisteren of gesprekken te volgen in drukke situaties, kunt u bij Beter Horen terecht voor luisterhulpmiddelen. Ook is er hiervoor eventueel vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw audicien voor de mogelijkheden.

Wat zijn de nadelen van BAHA?

 • Gevoeligheid rondom de huid waar het implantaat zit. Als er vuil bij komt, kan de huid gaan irriteren en ontsteken. 
 • De BAHA is niet te dragen bij contactsporten, zwemmen of wanneer u vaak een helm draagt.
 • Het apparaat is gevoelig voor schade. Wanneer u de BAHA laat vallen, kan er schade in het apparaat ontstaan.

Hoeveel kost een BAHA?

De kosten van een BAHA zijn afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe sterk de versterking van het toestel voor u moet zijn. En het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De kosten liggen gemiddeld iets hoger dan bij een hoortoestel. U draagt een BAHA uit medische noodzaak. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding.

Cochleair Implantaat

Een cochleair implantaat (CI) is een elektronisch hoortoestel dat mensen helpt om weer (beter) te kunnen horen. Een CI is een implantaat in uw binnenoor. Het zet geluid om in kleine stroomstootjes en brengt deze direct over op de gehoorzenuw. De gehoorzenuw geeft de informatie weer door aan de hersenen. De operatieve ingreep wordt gedaan door een chirurg van het CI-team binnen de afdeling KNO.

Hoe werkt een cochleair implantaat?

Het CI bestaat uit twee onderdelen die aan elkaar gekoppeld zijn via een krachtige magneet:

 1. Uitwendig onderdeel: geluidsprocessor.
  Dit zijn de microfoon en spraakprocessor. In principe ziet het uitwendige deel eruit als een normaal achter-het-oor-hoortoestel. De microfoon ontvangt geluiden en stuurt deze naar de spraakprocessor. De spraakprocessor verwerkt dit en stuurt het signaal naar de zender, die op zijn beurt de signalen weer codeert. Nadat de zender dat gedaan heeft, wordt het signaal naar het geïmplanteerde deel verzonden. 
 2. Inwendig onderdeel: ontvanger en elektroden
  Het inwendige deel is het implantaat. Deze zit onder de huid op het slaapbeen en bestaat uit een ontvanger en elektroden. Nadat het inwendige deel signalen doorkrijgt van het uitwendige deel, gaat de ontvanger aan het werk. Signalen worden omgezet in elektrische pulsen die naar de elektroden in het binnenoor worden verzonden. Hierdoor wordt rechtstreeks uw gehoorzenuw geprikkeld. Zo interpreteren uw hersenen het als geluid.

Voor wie is een CI gehoorapparaat geschikt?

 Een CI-hoortoestel is het meest geschikt voor:

 • Volwassenen met ernstig bilateraal gehoorverlies
 • Patiënten met een progressief gehoorverlies dat stabiel is
 • Kinderen met ernstig genetisch gehoorverlies

Het is dus mogelijk om een CI te plaatsen bij personen bij wie een hoortoestel het gehoorverlies niet meer kan compenseren. Daarbij zijn wel wat zaken van belang: uw gehoorzenuw, gehoorsysteem én gehoorschors moeten intact zijn. Als u aan de voorwaarden voldoet, voert de kno-arts verschillende testen met u uit. Zo bepaalt deze of u de CI-operatie kunt ondergaan.

Cochleaire implantaten bij kinderen

Ook voor kinderen kan een cochleair implantaat een mooie oplossing zijn. Vanaf een leeftijd van 12 maanden kunnen kinderen met gehoorverlies al in aanmerking komen voor een CI. Zo leren ze in hun beginjaren zich te ontwikkelen. Maar ook worden ze blootgesteld aan geluiden tijdens de meest belangrijke periode van taalwerving. Nadat kinderen een cochleair implantaat hebben gekregen, ondergaan ze intensieve spraak- en taaltherapie. Alles om het best mogelijke resultaat met het apparaat te bereiken. 

Kinderen komen in aanmerking voor een cochleair implantaat als ze:

 • Gezond zijn
 • Lijden aan ernstig gehoorverlies in beide oren
 • Geen baat hebben van hoortoestellen
 • Educatieve ondersteuning kunnen krijgen om de ontwikkeling van het gehoor te stimuleren

Cochleair implantaat operatie

Een cochleair implantaat wordt operatief gezet onder narcose. De operatie duurt ongeveer twee uur, afhankelijk of u een CI aan beide kanten nodig heeft of aan één kant. Het zetten van een cochleair implantaat bij beide oren komt echter het vaakst voor. Na de operatie kunt u niet direct beter horen. De stemprocessor, die geluiden omzet in signalen, wordt pas na ongeveer vier weken aangesloten. Daarna kan de revalidatie beginnen, waarbij u (luister)trainingen volgt om uw gehoor met een CI te verbeteren.

Eenzijdige of bilaterale cochleaire implantaten?

We spreken van eenzijdig gehoorverlies als u aan één oor gehoorverlies heeft. Wanneer u dit aan beide oren heeft, spreken we van bilateraal gehoorverlies. Bilaterale implantatie (dus aan beide oren) wordt meestal gedaan wanneer u ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies heeft in beide oren. Het is bedoeld om het gehoor te herstellen. Zo kunt u spraak makkelijker verstaan in een luidruchtige omgeving. Bij dove kinderen is eenzijdige implantatie gunstig. Het stimuleert de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheden, wanneer de twee implantaten met een tussenpoos van meer dan twee jaar worden geplaatst.

Hoeveel kost een cochleair implantaat?

De exacte prijs van een cochleiar implantaat is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld of u er één of twee CI’s nodig heeft. Een cochleair implantaat wordt meestal geplaatst uit medische noodzaak. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de precieze vergoeding.

CI en hoortoestellen

Wanneer u een éénzijdige CI gebruiker bent, kunnen bepaalde hoortoestellen samenwerken met het CI om het maximale uit uw restgehoor halen. Welk hoortoestel het beste is voor u, is afhankelijk van het merk CI en uw hoorwensen. Op deze manier kunt u zo goed mogelijk horen. Ook is er eventueel vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekeraar. Voor een hoortoestel die samenwerkt met uw CI is een verwijzing nodig vanuit de audioloog. Met een recept voor een hoortoestel kunt u weer bij Beter Horen terecht.

Heeft u een verwijzing? Maak een afspraak

Moet u een cochleair implantaat vervangen?

Het implantaat gaat in principe een heel leven lang mee. Het is van materiaal gemaakt dat niet snel slijt. Zo hoeft u uw implantaat dus nooit te vervangen. Wel kan de processor (het uitwendige gedeelte) elke vijf jaar vervangen worden indien nodig. Neem hiervoor contact op met uw kno- arts.  

Kan ik vliegen of zwemmen met een gehoorimplantaat?

U kunt gewoon zwemmen met een BAHA of CI. De meeste watersporten zijn veilig om uit te oefenen, zolang u de processor verwijdert. Duiken op een diepte van meer dan 20 meter wordt echter niet aanbevolen. Dit is vanwege de druk die op uw oren komt. U kunt ook gewoon met het vliegtuig op vakantie gaan. Wel is het beter om vliegen te vermijden als u veel last heeft van een verkoudheid of virus met betrekking tot uw neus. 

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Deskundig en professioneel advies.

Boek nu

Doe een online hoortest

In 5 minuten uw gehoor meten.

Start de test

Vind een winkel in uw buurt

Meer dan 200 servicepunten.

Zoek winkel