Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website (de "Website") www.beterhoren.nl, van Beter Horen B.V., handelend onder de naam: “Beter Horen”, en op alle hiermee verbonden sites die daaraan zijn gekoppeld. Door de Website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Beter Horen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, delen van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in te perken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Als u de Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

1. Disclaimer

De Website bevat geen - tot een overeenkomst strekkend - aanbod of advies van Beter Horen.

Beter Horen heeft het recht om haar Website, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen en de verbinding van haar Website met websites van anderen te verbreken.

Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de correctheid van de informatie op de website te waarborgen, kan Beter Horen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan zij niet garanderen dat de website of de servers die de site beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Het bezoeken van deze Website gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Beter Horen sluit alle aansprakelijkheid voor niet en onjuist functioneren van de Website (bijvoorbeeld verbandhoudende met beperkingen of storingen) uit. Beter Horen streeft ernaar mogelijke storingen en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij bezoekers van de Website zo beperkt mogelijk te houden.

Beter Horen is niet aansprakelijk voor (schadelijke gevolgen van):

  • gebruik, of onmogelijkheid van gebruik, van de Website, niet (tijdige) aflevering van elektronische berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten (door bijvoorbeeld derden, virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur), en/of;
  • informatie van derden op de Website.

Beter Horen wijst hierbij alle aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade waaronder, zonder beperking, directe, indirecte of gevolgschade met inbegrip van derving van inkomsten, derving van winst, gemiste kansen of ander verlies.

De gegevens van specificaties op deze Website/Webwinkel zijn continu onderhevig aan wijzigingen in het belang van verbeteringen. Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze diensten, zijn sommige wijzigingen mogelijk niet aangegeven en kunnen ze na publicatie zijn aangebracht. De informatie op deze Website/Webwinkel kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd.

Bezoekers van de Website zullen geen processen in gang (laten) zetten of laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze processen de overige bezoekers van de Website (kunnen) hinderen. Bezoekers van de Website zijn verplicht om Beter Horen te vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit gebruik van de Website door de bezoeker.

2. Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar internetpagina's van derden partijen. Daarnaast kan er op internetpagina's van derden partijen een link naar de Website zijn opgenomen. Beter Horen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina's, danwel op de eventuele verwerking en/of verzameling van persoonsgegevens via deze internetpagina's.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomrechten, ten aanzien van de Website (met inbegrip van de daarop weergegeven teksten en afbeeldingen) berusten, tenzij expliciet anders weergegeven, bij Beter Horen. Bezoekers van de Website mogen de Website en de daardoor ter beschikking gestelde informatie raadplegen en mogen hiervan kopieën maken voor eigen, niet-commercieel, gebruik (bijvoorbeeld uitprinten of opslaan). Weergeven of reproduceren van (een deel van) de Website op een internetpagina van een derde partij, danwel het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en een internetpagina van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Beter Horen.

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Deskundig en professioneel advies.

Boek nu

Doe een online hoortest

In 5 minuten uw gehoor meten.

Start de test

Vind een winkel in uw buurt

Meer dan 200 servicepunten.

Zoek winkel