Audiometrisch onderzoek

4 april 2023

Toonaudiogram en spraakaudiogram

Toonaudiometrie en spraakaudiometrie zijn tests die kunnen helpen gehoorverlies te herkennen. Bovendien kunnen ze ons meer vertellen over de mate en aard van het gehoorverlies. De resultaten van deze tests worden weergegeven in een toon- en spraakaudiogram. Op deze pagina leest u meer over deze audiogrammen en hoe deze resultaten ons meer kunnen vertellen over gehoorverlies.

Een hoortoest duurt slechts 30 minuten Maak een gratis afspraak

Wat is toonaudiometrie?

Toonaudiometrie is de meest gebruikte test voor het vaststellen van de aard en mate van gehoorverlies. Dit wordt door middel van tonen (piepjes) via een koptelefoon of een vibrerend blokje (beengeleider) gemeten. Meestal gebeurt dit bij de audicien, maar dit kan ook door bijvoorbeeld de huisarts, kno-arts of het audiologisch centrum gedaan worden. Toonaudiometrie duurt slechts 10 minuten en kunt u gratis bij Beter Horen laten afnemen. De hele afspraak duurt zo'n 30 minuten.

Hoe werkt toonaudiometrie?

Bij toonaudiometrie krijgt u een koptelefoon op die een toon afspeelt. Tijdens de test moet u aangeven of u deze toon kunt horen. Met een audiometer kunnen we de frequentie en intensiteit van de toon aanpassen. We meten de zachtste toon die u net kunt horen. Dit noemen wij de gehoordrempel. Daarnaast kunnen we ook het niveau van onaangename luidheid van het oor bepalen. Beide oren worden afzonderlijk getest. Na de test worden de resultaten in een grafiek gezet. Deze grafiek noemt men dan een toonaudiogram.

Wat is een toonaudiogram?

Na het uitvoeren van de toonaudiometrie, worden de resultaten weergeven in een toonaudiogram. Deze kunt u ook zelf eenvoudig aflezen. Het geeft uw gehoordrempel bij verschillende frequenties weer.

Een toonaudiogram heeft twee assen. Op de verticale as vindt u de luidheid van het geluid in decibellen (dB). De as loopt van -10dB tot 120dB. Naarmate de lijn daalt, wordt het aantal decibel hoger. Een goed gehoor bevindt zich tussen de -10dB en 20dB.

Op de horizontale as wordt de hoogte van het geluid in Hertz (Hz) weergegeven. Naarmate de lijn naar rechts gaat, wordt de toon en dus het aantal Hertz hoger. Zo kunnen we het gehoorverlies bij verschillende frequenties zien.

Toonaudiogram interpreteren

We helpen u graag een toonaudiogram te interpreteren. Geluiden die zachter zijn dan de gehoordrempel kunnen niet worden waargenomen. Een normaal gehoor kan geluid tot 20dB horen. Door het testen van de luidheid én de toonhoogte bepalen we uw gehoorverlies op verschillende frequenties. Gehoorverlies bij hoge tonen komt vaak voor. 

In een audiogram wordt een rode en blauwe lijn weergegeven. De rode lijn laat de resultaten voor het rechteroor zien door middel van cirkels. De blauwe lijn gaat over de resultaten van het linkeroor. Hiervoor worden kruisjes gebruikt. De lijnen in een audiogram lopen zelden recht. Voor u is het goed om te weten: hoe hoger de lijnen, hoe minder gehoorverlies u heeft. En automatisch ook: hoe lager, hoe meer gehoorverlies u heeft.

In een audiogram werken we vaak met een ‘spraakbanaan’. Dit is een zone in het audiogram, waarbinnen zich alle spraakklanken bevinden als iemand op normale luidheid praat. De spraakbanaan laat zien hoe het verstaan van spraak wordt beïnvloed door het gehoorverlies.

Toonaudiometrie versus andere testen

Er zijn verschillende metingen beschikbaar om het gehoor te testen. Naast de toon- en spraakaudiometrie zijn er ook de Proef van Rinne en de Webertest. Dit zijn andere testen om te bepalen of iemand last heeft van gehoorverlies. De bovenstaande tests worden meestal door uw huisarts uitgevoerd.

Een andere test die we gebruiken om de werking van het gehoor te bepalen is een beengeleidingstest. Deze is bedoeld om via de schedel direct het slakkenhuis te testen en op deze manier eventueel het type gehoorverlies vast te stellen. We plaatsen een hoofdbeugel met omzetter achter het oor op het mastoïd (bot achter het oor). Het binnenoor vangt de trilling op die via een omzetter wordt gegeven en geeft deze door aan de gehoorzenuw.

Het is mogelijk dat we toonaudiometrie combineren met andere hoortesten. Zo kan er een compleet beeld van het gehoorverlies worden gemaakt.

Wat is Spraakaudiometrie?

Spraakaudiometrie onderzoekt hoe goed u gesproken woorden kunt verstaan. Tussen geluid horen en woorden verstaan zit immers een verschil. Deze vorm van audiometrie meet hoe goed uw oren en hersenen geluiden kunnen omzetten naar begrijpbare woorden. De uitslagen van de spraaktest leveren een belangrijke aanvulling op toonaudiometrie.

Hoe werkt spraakaudiometrie?

Bij spraakaudiometrie worden via een koptelefoon allerlei woorden te horen gebracht. Elk woord bestaat uit drie klanken, namelijk een medeklinker, een klinker en daarna weer een medeklinker. Denk aan woorden als: leeg, bal of raak. De woorden beginnen luid, maar worden daarna steeds zachter. U herhaalt de woorden zo goed mogelijk. Ook wanneer u ze bijna niet hoort, is het belangrijk dat u de woorden probeert te herhalen. Deze informatie is van groot belang om te bepalen wat u met uw gehoor kunt.

Wat is een spraakaudiogram?

Na een spraakaudiometrie hoortest geven we de resultaten weer in een spraakaudiogram. Deze kunt u ook zelf aflezen. Het spraakaudiogram toont hoe goed uw oren en hersenen geluiden kunnen omzetten naar begrijpbare woorden. Zo wordt duidelijk hoe goed u verschillende klanken van elkaar kunt onderscheiden. 

Spraakaudiogram interpretatie

Bij het maken van een spraakaudiogram kijken we naar het verband tussen de geluidssterkte en hoe goed u de spraak verstaat. We noteren het percentage van de delen van woorden dat u goed verstaat. Dit wordt verwerkt, gecombineerd met de intensiteit van het geluid in het spraakaudiogram.

Bij een spraakaudiogram werken we met een drempel voor het verstaan van spraak. Die drempel is het minimale gehoorniveau waarbij een persoon 50% van spraak kan onderscheiden. In het Engels heet deze drempel SRT: Speech Receptor Threshold.

Een spraakaudiogram kan bijdragen aan het diagnosticeren van gehoorverlies. Het geeft interessante informatie over eventuele problemen in het slakkenhuis. Of juist het gedeelte dat na het slakkenhuis komt.

Wanneer moet er een hoortest worden uitgevoerd?

Al vanaf het 25e levensjaar gaat het gehoor heel langzaam achteruit. Grote kans dat u daar niets van merkt. Onze hersenen passen zich namelijk steeds aan de ‘nieuwe’ situatie aan. Misschien heeft u het idee dat u gesprekken minder goed kunt volgen. Of het valt u op dat geluiden in de natuur of aan de telefoon ontbreken. Het is in die gevallen altijd goed om een online hoortest te doen voor een eerste indicatie.

Waar kunt u een audiogram laten maken?

Voor een audiometrisch onderzoek maakt u eenvoudig een afspraak in een Beter Horen winkel bij u in de buurt. Onze audiciens staan voor u klaar en voorzien u graag van deskundig advies.

Vind uw dichtsbijzijnde winkel
Vorige
Volgende

Nieuws & Blog

Volg het laatste nieuws en verhalen over gezondheid horen.
Lees meer

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Deskundig en professioneel advies.

Boek nu

Doe een online hoortest

In 5 minuten uw gehoor meten.

Start de test

Vind een winkel in uw buurt

Meer dan 200 servicepunten.

Zoek winkel