Diabetische cochleopathie

Wat is diabetes?

Diabetes (suikerziekte) is een ziekte waarbij er te veel glucose (suiker) in het bloed aanwezig is. Het veroorzaakt problemen met de bloedvaten in ons lichaam. Gehoorproblemen die verband houden met diabetes noemen we ook wel diabetische cochleopathie. 

Verband tussen diabetes en gehoorverlies

Onderzoek toont een verband aan tussen diabetes en gehoorverlies. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat u met suikerziekte twee keer zoveel kans hebt op gehoorverlies. Dat is niet gek, als u zich bedenkt dat er ook in de oren allerlei bloedvaten zitten. Bij diabetes veranderen deze bloedvaten. Hierdoor beschadigen de kleine trilhaartjes in het binnenoor. Dat verstoort de overdracht van geluidsinformatie, wat leidt tot gehoorverlies. Ook kan diabetes leiden tot oorsuizen. Afhankelijk van de beschadiging verschilt de mate van het gehoorverlies. Toch is gehoorverlies nog steeds één van de minder bekende symptomen van suikerziekte. 

Diabetische cochleopathie oorzaken

Met de term ‘diabetische cochleopathie’ verwijzen we naar problemen met de oren door diabetes. De oorzaak van diabetische cochleopathie is niet officieel vastgesteld. Wel zijn er een aantal theorieën die het gehoorverlies van suikerziekte-patiënten mogelijk kunnen verklaren. Zo kunnen verdikte cochleaire vaatwanden en een verminderde bloedstroom mogelijk de onderliggende oorzaak zijn. Ook wijst onderzoek uit dat diabetespatiënten een verminderde bloedstroom hebben naar het slakkenhuis. 

Verband met diabetische retinopathie

Schade aan het netvlies door diabetes heet diabetische retinopathie. Er is een verband tussen diabetische cochleopathie en diabetische retinopathie. Beide aandoeningen worden namelijk veroorzaakt door de langdurig verhoogde bloedsuikerspiegels op de bloedvaten. Zowel het binnenoor als het oognetvlies bevatten kleine bloedvaten die gevoelig zijn voor de effecten van diabetes. In het beginstadium van de ziekte neemt de bloedstroom in het oog af. Maar naarmate de ziekte vordert, kunnen de bloedvaten juist wijder worden. Dit kan leiden tot zichtproblemen.***

Het slakkenhuis anatomie

In ons binnenoor zitten het slakkenhuis (cochlea) en het evenwichtsorgaan. Het slakkenhuis is een spiraalvormige holte en vormt het belangrijkste orgaan in ons gehoor. Vanuit het trommelvlies komen geluidstrillingen via de gehoorbeentjes in het slakkenhuis. Het slakkenhuis zet deze geluidstrillingen om in elektrische signalen. Via de gehoorzenuw gaan de elektrische signalen door naar de hersenen.

Het centrum van het slakkenhuis noemen we de modiolus. Dit deel bestaat uit een sponsachtig bot met holtes. We kunnen het verdelen in drie kamers:

  • de bovenste gang (scala vestibuli) 
  • het cochleair kanaal (scala media)  
  • de onderste gang (scala tympani) 

Tussen de bovenste gang en het cochleair kanaal zit een dun vlies: het membraan van Reissner. Het cochleair kanaal en de onderste gang worden gescheiden door een stug vlies, het basilair membraan. Beide membranen trillen wanneer het slakkenhuis wordt gestimuleerd door geluid. 

Een ander belangrijk gehoororgaan, het orgaan van Corti, ligt bovenop het basilair membraan. Het orgaan van Corti bevat de binnenste en buitenste haarcellen. Zij spelen een belangrijke rol in het doorgeven van geluid. 

De bloedtoevoer naar het slakkenhuis

Het slakkenhuis zit diep in ons binnenoor en is via een nauw kanaal verbonden met de hersenen. Het bloed komt van de voorste hersenslagader en stroomt via andere slagaders naar het slakkenhuis. In het basilair membraan en de stria vascularis (stukje weefsel) bevinden zich nog kleinere bloedvaten. Dit noemen we ook wel ‘capillairen’. De capillairen zorgen ervoor dat het bloed de juiste gebieden van het slakkenhuis bereikt. Zo kan het slakkenhuis goed functioneren en kunnen we geluiden horen. We kunnen het zien als een soort voedingssysteem dat het slakkenhuis gezond houdt. 

Histologische wijzigingen

Histologie gaat over de opbouw en functies van ons weefsel. Onderzoekers vonden histologische veranderingen in het slakkenhuis van diabetespatiënten. Die veranderingen in het oorweefsel tasten voornamelijk de bloedsomloop (het vasculaire systeem) aan. Zo raken de kleine trilhaartjes in het binnenoor beschadigd. Zoals u al eerder in dit artikel kon lezen, leidt dit tot verminderd gehoor. Ook zijn de gevolgen van blootstelling aan lawaai groter bij suikerziektepatiënten. Het oor herstelt zichzelf bij hen namelijk minder goed. Hieronder leest u welke gevolgen de verschillende types diabetes hebben op uw gehoor. 

Vergelijking van type 1 en type 2 suikerziekte

Bij diabetes type 1 is er sprake van een verdikking van de vaatwanden van het basilair membraan. Ook de bloedvaten van de stria vascularis verdikken. Bovendien zijn er minder haarcellen aanwezig bij de stria vascularis. 

Onderzoeken verdelen type 2-diabetespatiënten in twee groepen: patiënten die insuline spuiten en patiënten die glucoseverlagende middelen gebruiken. Hieronder leest u welke histologische wijzigingen werden aangetoond bij patiënten die: 

  • insuline spuiten. Verdikte vaatwanden van het basilair membraan en de stria vascularisvaten. Ook nam bij hen de omvang van de stria vacularis af (atrofie). 
  • glucoseverlagende middelen gebruiken. Verdikte wanden van de stria vascularisvaten en atrofie van de stria vascularis in het middelste en onderste deel van het slakkenhuis. Ook zagen onderzoekers bij hen een aanzienlijk verlies van de buitenste haarcellen. 

Audiologische wijzigingen

Audiologische wijzigingen zijn veranderingen in het gehoorproces. Dit auditieve proces omvat de manier waarop we geluid verwerken in ons brein. Diabetes heeft invloed op dit proces. In het onderzoek werden suikerziekte-patiënten blootgesteld aan lawaai. Bij hen werden audiologische wijzigingen aangetroffen. Het bleek dat zij moeilijker herstellen van deze vorm van gehoorverlies. Dit heeft te maken met de veranderingen in de bloedstroom in het oor.

Geluidsoverlast

Gehoorverlies heeft niet altijd te maken met diabetes. Er zijn ook andere oorzaken van een verminderd gehoor. Denk aan: 

Geluidsoverlast veroorzaakt schade aan onder andere de buitenste haarcellen. Deze haarcellen kunnen we zien als poortwachters. Ze filteren en versterken geluid, waarna ze geluidstrillingen doorgeven aan de binnenste haarcellen. Mensen met diabetes die in lawaaiige omgevingen wonen of werken, zijn gevoeliger voor gehoorverlies.* Met diabetes kunnen uw oren zich minder goed herstellen na blootstelling aan geluidsoverlast.

Heeft u het idee dat u minder goed hoort? Dan is het verstandig om een hoortest te doen. Er kan namelijk meer aan de hand zijn dan alleen een verminderd gehoor. U zou ook suikerziekte kunnen hebben. Laat u daarom adviseren door uw audicien of kno-arts. Het dragen van een hoortoestel zou een uitkomst voor u kunnen zijn. 

Denkt u gehoorverlies te hebben? Maak een afspraak
*https://www.hoorzaken.nl/nieuws/vergroot-risico-op-gehoorverlies-bij-diabetes-type-2/

Wij staan voor u klaar

Boek een gratis hoortest

Deskundig en professioneel advies.

Boek nu

Doe een online hoortest

In 5 minuten uw gehoor meten.

Start de test

Vind een winkel in uw buurt

Meer dan 200 servicepunten.

Zoek winkel