Oorzaken tinnitus

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Onderzoekers over de hele wereld geloven dat tinnitus een probleem is in de zogenaamde auditieve cortex.

Een gebied in uw hersenen dat er verantwoordelijk voor is dat u geluiden kunt horen. In deze auditieve cortex gaan zenuwcellen die geen geluidsignalen meer kunnen ontvangen, ter compensatie met elkaar communiceren. Ze vormen een netwerk en vuren als het ware signaaltjes op elkaar af. Dit veroorzaakt de tinnitustoon.

Hoe komt het nu dat die zenuwcellen geen geluidsignalen meer kunnen ontvangen? Hiervoor zijn zo’n 400 verschillende mogelijke oorzaken bekend. Zoals blootstelling aan harde geluiden, bijwerking van medicijngebruik, verwonding aan oor of hoofd, oorinfectie en stress. Deze laatste twee oorzaken komen vaak voor in combinatie met andere factoren. Het oor is niet altijd zelf de oorzaak voor tinnitus. Ook stress kan tinnitus veroorzaken of verergeren.
 

Bekende oorzaken van de tinnitustoon

Hieronder staan een aantal mogelijke oorzaken van tinnitus.


Oorsuizen na harde geluiden

Vaak is hard geluid de oorzaak van het ontstaan van tinnitus. Dit kan harde muziek zijn tijdens een concert of door het dragen van een mp3-speler. Maar denk ook aan lawaai op de werkplek. Feit is dat steeds meer jongeren onder de 30 jaar last krijgen van tinnitus. Goede gehoorbescherming kan dit voorkomen.


Oorsuizen na verkoudheid

Sommigen krijgen tinnitus klachten na een verkoudheid.


Oorsuizen door oorsmeer

Tinnitus kan ook tijdelijk optreden doordat er een teveel aan oorsmeer in het oor zit. In dit geval is de oplossing gelukkig heel eenvoudig: oren schoonmaken.


Oorsuizen door stress

Stress is een bekende veroorzaker van tinnitus. Mensen met tinnitus doen er dan ook goed aan stress zoveel mogelijk uit hun leven te bannen.


Oorsuizen door vermoeidheid

Vermoeidheid kan tinnitus verergeren. Iemand met tinnitus klachten heeft vaak baat bij ontspanning. Een goede balans tussen ontspanning en inspanning is voor mensen met tinnitus erg belangrijk.


Tijdelijk oorsuizen

U herkent het misschien wel, thuiskomen na een avondje stappen met een piep in uw oor. Meestal gaat deze piep weer vlot weg.


Plotseling oorsuizen

Mensen met tinnitus hebben vaak ook gehoorverlies. Plotseling oorsuizen kan een gevolg zijn van plotseling optredend gehoorverlies.

 

Behandeling van tinnitus

Helaas is er niet één behandeling die tinnitus kan wegnemen. Dit komt omdat er verschillende vormen zijn en de oorzaken ook erg verschillend zijn. Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht voor deze aandoening. En zijn er voor een aantal vormen van tinnitus inmiddels wel behandelingen. Een tinnitusmaskeerder onderdrukt bijvoorbeeld de irritante toon. En met onze Tinnitus Therapie helpen wij inmiddels 75% van de aangemelde klanten gedeeltelijk of helemaal van hun klachten af.

lees meer over de behandeling van tinnitus


Brochure Tinnitus behandeling

Lees alles over onze unieke tinnitus behandeling. Vraag uw eigen exemplaar aan.

Brochure aanvragen