image

Oorzaken gehoorverlies

Ontstaan gehoorverlies

Wat is eigenlijk gehoorverlies? Welke vormen zijn er? Hoe kunnen we die meten? En wat zijn de belangrijkste oorzaken van gehoorverlies? Beter horen begint met duidelijkheid.
 

Mate van gehoorverlies

Geluidssterkte drukken we uit in decibel (dB). Zo gaat praten op een niveau van ongeveer 40 decibel, een stofzuiger op 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 140 decibel. Al vanaf 80 decibel kan er gehoorbeschadiging en dus gehoorverlies ontstaan. De pijngrens ligt op een niveau van ongeveer 140 decibel.


Oorzaken gehoorverlies

Gehoorverlies kent vele oorzaken. Het kan erfelijk of aangeboren zijn, maar ook gaandeweg uw leven ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:


Beschadiging door lawaai

Slecht horen door blootstelling aan lawaai komt steeds vaker voor. Vroeger kregen vooral arbeiders hier last van. Nu hebben ook steeds meer jongeren last van lawaaidoofheid, omdat ze bijvoorbeeld langer luisteren naar harde muziek. De haartjes in het slakkenhuis in het binnenoor raken dan permanent beschadigd, waardoor slechthorendheid ontstaat. Deze vorm van gehoorbeschadiging kun je voorkomen met goede gehoorbescherming voor muziek.


Druk op de oren door oorontsteking

Van de kinderen onder de twee jaar heeft 70% wel eens een middenoorsteking. Door vocht achter het trommelvlies hoort het kind dan slechter. Vaak gaat dit vanzelf weer over. Soms zijn medicijnen nodig of worden er buisjes in het oor geplaatst om het vocht af te voeren. In enkele gevallen houden kinderen een gehoorprobleem over aan een oorontsteking. Ook dit kan dus een oorzaak zijn van gehoorverlies.


Suizende oren door motorrijden

Slechthorendheid is onder motorrijders geen onbekende kwaal. De juiste oordoppen kunnen schade aan het gehoor voorkomen. Die beschermen tegen het constante suizen van lucht in en om de helm. Maar uiteraard met een dun filter, zodat u alle geluiden in het verkeer nog kunt horen. Bent u motorrijder? Dan biedt Beter Horen u effectieve en comfortabele gehoorbescherming. Bekijk onze speciale oordoppen voor motorrijders. Of beter nog: Kom langs en laat u adviseren!


Slijtage door het ouder worden

Net als de rest van het lichaam slijten ook de oren bij het ouder worden. Deze zogenaamde ouderdomsslechthorendheid ontwikkelt zich vaak zo langzaam dat u daar zelf nauwelijks iets van merkt. Ongemerkt gaat bijvoorbeeld de televisie steeds een streepje harder. Pas als telefoneren lastig wordt, gesprekken moeilijk zijn te volgen of huisgenoten geïrriteerd raken, trekken mensen aan de bel. Deze oorzaak van slechthorendheid is vaak erfelijk.


De ziekte van Ménière

Bij deze ziekte werkt het binnenoor niet goed meer. Klachten als duizelingen, oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies zijn het gevolg. Na verschillende aanvallen wordt het gehoor steeds slechter. Na enkele jaren is er vaak blijvend gehoorverlies. De ziekte van Ménière komt voor bij 1 op de 1.000 mensen, het meest tussen 40 en 50 jaar.


Tinnitus of oorsuizen

Veel slechthorenden hebben last van tinnitus of oorsuizen. Het gaat dan niet om geluiden uit de omgeving, maar in iemands gehoorsysteem. Iemand hoort als het ware geluiden waarvoor geen externe geluidsbron is aan te wijzen. Dat kan een irritante piep zijn, een fantoomgeluid of gesuis in de oren. Iedereen ervaart het anders. Het is in feite een storing aan het gehoor. Lees hier meer over tinnitus en onze innovatieve tinnitus behandeling, waarmee we uitstekende resultaten boeken.


Gehoorverlies behandeling

Misschien twijfelt u ook wel eens aan uw gehoor. U weet nu wat oorzaken van gehoorverlies kunnen zijn. Belangrijk is in ieder geval om erger gehoorverlies te voorkomen. Daarom raden wij u altijd aan om gehoorbescherming te gebruiken. Daarnaast kunt u uw huidige gehoor ook verbeteren in slechts 5 stappen. Lees hier onze 5 stappen naar een beter gehoor

 

 


Liever eerst zelf thuis uw gehoor testen? Doe dan nu de online hoortest