image

Wat is tinnitus?

Symptomen van tinnitus, hoe herkent u ze?

Oorsuizen, fantoomgeluid of tinnitus is er in verschillende gradaties en verschijningsvormen. Sommige mensen hebben er af en toe een beetje last van. Voor anderen maakt tinnitus het leven ondraaglijk.


Twee soorten tinnitus

We kennen twee categorieën: subjectieve en objectieve tinnitus.
Subjectieve tinnitus is de meest voorkomende vorm. U hoort geluiden in uw hoofd of rond de oren die alleen u kunt horen.
Brommen bijvoorbeeld, of piepen, zoemen, fluiten, ruisen of rinkelen. Tinnitus komt dan ook uit het Latijn, waar ‘tinnire’ letterlijk rinkelen betekent.

Bij objectieve tinnitus hoort u een geluid, dat een ander soms ook kan horen. Dit geluid ontstaat vaak bij samentrekkingen van de kleine spieren in het middenoor of anatomische afwijkingen van de bloedvaten.


Oorzaken van tinnitus

Er zijn rond de 400 verschillende mogelijke oorzaken van tinnitus bekend. Zoals blootstelling aan harde geluiden, bijwerking van medicijngebruik, verwonding aan oor of hoofd, oorinfectie en stress. Deze laatste twee oorzaken komen vaak voor in combinatie met andere factoren.

Het oor is niet altijd zelf de oorzaak voor tinnitus. Ook stress kan tinnitus veroorzaken of verergeren.


Tinnitus, de gevolgen

U kunt zich voorstellen dat een constant irritant geluid zorgt voor problemen. De meeste voorkomende gevolgen van tinnitus zijn stress, angst, slaap- en concentratieproblemen, depressie en sociaal isolement. Mensen krijgen het gevoel dat ze niets aan het geluid kunnen veranderen. Of dat ze het geluid zelf juist wél kunnen beïnvloeden. Maar het tinnitusgeluid kan je niet ontlopen. De intensiteit van de tinnitus kan zelfs wijzigen door emotionele invloeden.


Behandeling van tinnitus

Helaas is er niet 1 behandeling die tinnitus kan wegnemen. Dit komt omdat er verschillende vormen zijn en de oorzaken ook erg verschillend zijn. Gelukkig is er de laatste jaren meer aandacht voor deze aandoening. En zijn er voor een aantal vormen van tinnitus inmiddels wel behandelingen. Een tinnitusmaskeerder onderdrukt bijvoorbeeld de irritante toon. En met onze Tinnitus Therapie helpen wij inmiddels 75% van de aangemelde klanten gedeeltelijk of helemaal van hun klachten af.


Wat is een tinnitusmaskeerder?

Als u last heeft van tinnitus kunt u baat hebben bij een zogenaamde tinnitusmaskeerder. Dit is een apparaatje dat de geluidsomgeving verrijkt met andere geluiden. Het tinnitusgeluid wordt eigenlijk onderdrukt en is daardoor minder aanwezig. Uw gehoor en vooral uw hersenen verleggen de aandacht naar de andere geluiden. Hiermee kan de tinnitusmaskeerder de klachten van het oorsuizen verlichten.


Hoortoestel bij tinnitus?

Ongeveer 80% van de mensen met tinnitus heeft ook gehoorverlies. Daarom combineren we de tinnitusmaskeerder vaak met een hoortoestel. We kunnen een hoortoestel vaak ook zo aanpassen dat de tinnitusklachten minder worden. Een goed afgesteld hoortoestel zorgt dat de drager minder vermoeid raakt van het ingespannen luisteren.

U vindt bij ons ook hoortoestellen met een ruisgenerator. Een combinatie van een hoortoestel en tinnitusmaskeerder.


Tinnitus Therapie

Als u een pieptoon heeft kunt u ook gebruik maken van onze unieke Tinnitus Therapie. Kort gezegd: we gebruiken geluid om de zenuwen die voor het oorsuizen zorgen. We ‘resetten’ de hyperactieve zenuwcellen.

Net als andere behandelmethoden, biedt ook de Akoestische CR® Neuromodulatietherapie geen garantie dat uw tinnitus symptomen volledig verdwijnen of verminderen. We kunnen wel zeggen dat deze innovatieve therapie een hoog slagingspercentage heeft. Bij 75% van de patiënten is hun tinnitus aanzienlijk verminderd of zelfs verdwenen na de behandeling. 

 

Is oorsuizen te voorkomen?

Oorsuizen komt veel voor bij jongeren na een avond stappen. Op poppodia, festivals en in discotheken wordt vaak gedraaid op een volume dat na tien minuten al acute gehoorschade kan veroorzaken. Ruim 15% van de jongeren tussen 16 en 30 jaar lijdt hierdoor al aan een vorm van permanente gehoorbeschadiging. Door de juiste gehoorbescherming te gebruiken, kun je gehoorschade en de kans op oorsuizen aanzienlijk verkleinen. Vraag onze audicien naar de mogelijkheden!  

Brochure Tinnitus behandeling

Lees alles over onze unieke tinnitus behandeling. Vraag uw eigen exemplaar aan.

Brochure aanvragen