image

Wat is tinnitus?

Wat is tinnitus

Oorsuizen of tinnitus is er in verschillende gradaties en verschijningsvormen. Sommige mensen hebben er af en toe een beetje last van. Voor anderen maakt tinnitus het leven ondraaglijk.
 

Twee soorten tinnitus

We kennen twee categorieën: subjectieve en objectieve tinnitus.
Subjectieve tinnitus is de meest voorkomende vorm. U hoort geluiden in uw hoofd of rond de oren die alleen u kunt horen, dit worden daarom ook wel fantoomgeluiden genoemd. Brommen bijvoorbeeld, of piepen, zoemen, fluiten, ruisen of rinkelen. Tinnitus komt dan ook uit het Latijn, waar ‘tinnire’ letterlijk rinkelen betekent.

Bij objectieve tinnitus hoort u een geluid, dat een ander soms ook kan horen. Dit geluid ontstaat vaak bij samentrekkingen van de kleine spieren in het middenoor of anatomische afwijkingen van de bloedvaten.
 

Symptomen tinnitus

Mensen met tinnitus horen continu een geluid dat er feitelijk niet is. Sommigen ervaren zelfs pijn. Velen worden overgevoelig voor de geluiden om hen heen. Voor anderen ‘normale’ geluiden kunnen enorm irriterend zijn. Mensen die te maken krijgen met tinnitus moeten soms hun hele levensstijl aanpassen om deze irritatie te voorkomen.

Voor een aantal vormen van tinnitus zijn er inmiddels behandelingen. Een tinnitusmaskeerder onderdrukt bijvoorbeeld de irritante toon. En met onze Tinnitus Therapie helpen wij inmiddels veel van de aangemelde klanten gedeeltelijk of helemaal van hun klachten af.

Lees meer over tinnitus behandelingen

  

Is oorsuizen te voorkomen?

Oorsuizen komt veel voor bij jongeren na een avond stappen. Op poppodia, festivals en in discotheken wordt vaak gedraaid op een volume dat na tien minuten al acute gehoorschade kan veroorzaken. Ruim 15% van de jongeren tussen 16 en 30 jaar lijdt hierdoor al aan een vorm van permanente gehoorbeschadiging. Door de juiste gehoorbescherming te gebruiken, kun je gehoorschade en de kans op oorsuizen aanzienlijk verkleinen. 

Lees meer over de oorzaken van tinnitus


Brochure Tinnitus behandeling

Lees alles over onze unieke tinnitus behandeling. Vraag uw eigen exemplaar aan.

Brochure aanvragen