Doof aan één oor

Eén doof oor, wat maakt dat uit? Nou een heleboel. Want ook al hebt u daarnaast nog een goed oor, eenzijdig niet kunnen horen heeft grote gevolgen voor het sociale en werkende leven.

Gevolgen eenzijdige doofheid

Mensen die aan één oor doof zijn hebben doorgaans veel moeite met verstaan in gezelschappen. Dit komt omdat het geluid aan de zijde van het dove oor, het goede horende oor niet goed kan bereiken. Het hoofd zit er immers tussen.

Hierdoor zie je vaak dat mensen met één doof oor continu hun hoofd draaien in de richting van het geluid. Of altijd proberen om met hun goede oor richting het pratende gezelschap te gaan staan of zitten. Dit is uitermate vermoeiend. Het is voor mensen met één doof oor erg lastig om te bepalen vanuit welke richting het geluid komt. Dit maakt onzeker en kost extra inspanning om goed te kunnen verstaan.


Doof aan één oor oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor eenzijdige doofheid. Zo kan het probleem liggen in:

• het binnenoor (slakkenhuis),
• de gehoorzenuw die het geluid niet goed geleidt,
• een probleem in de hersenen.


Oplossing: Cros-hoortoestel

Bent u doof aan één oor en hebt u daarnaast een goed of slechthorend oor? Dan hebt u mogelijk baat bij een cros-hoortoestel. Dit is een hoortoestel dat het geluid aan de zijde van het dove oor transporteert naar het horende oor.

Onze audiciens zien grote verbeteringen in kwaliteit van leven bij mensen die eenzijdig doof zijn en een cros-hoortoestel met succes gebruiken. Zo kunnen zij weer veel beter meedoen in gezelschappen. Ook is er fysiek veel te winnen. Het continu draaien met het hoofd om het geluid te kunnen opvangen met het goede oor hoeft immers niet meer. Dat scheelt aanzienlijk veel nekklachten. Wel is het zo dat het richtinghoren met een cros-hoortoestel niet hersteld kan worden.

Is een cros-hoortoestel voor iedereen die doof is aan één oor een goede oplossing? Dat ligt helemaal aan uw persoonlijke wensen en aan wat uw gehoor nodig heeft. Maak daarom een afspraak in één van onze winkels en laat u goed adviseren.