Beter Horen steunt Eardrop Stichting

Beter Horen vindt dat iedereen, waar ook ter wereld, het recht heeft om beter te horen. Goede hoorzorg is helaas op veel plekken in de wereld niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld in Afrika, waar slechthorendheid een groot probleem is. Daarom steunt Beter Horen hulporganisatie Eardrop. Eardrop bestaat ruim 30 jaar en zet zich belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia en Ethiopië. Eardrop bestaat voor 100% uit vrijwilligers, heeft geen kantoor of betaalde directeur. Zij ontvangt geen overheidssubsidies en is volledig afhankelijk van particuliere giften en sponsoring.

Slechthorendheid in Afrika

Slechthorendheid is een groot probleem in Afrika. De kinderen voelen zich hulpeloos en alleen en worden extra getroffen doordat hun beperking niet wordt begrepen en de kinderen zelfs als achterlijk worden bestempeld. Hierdoor komen ze in een sociaal isolement, hun ontwikkeling stopt en ze hebben geen zicht op een mooie toekomst. Vroegtijdige signalering en behandeling helpt om deze problemen te voorkomen.

Eardrop helpt kinderen en biedt opleiding

Medische en audiologische teams uit Nederland zetten zich geheel vrijwillig in voor Eardrop en brengen een aantal maal per jaar een bezoek aan Kenia om kinderen te opereren, oorstukjes of hoortoestellen aan te meten en artsen en audiciens op te leiden. Ook bezoeken zij dovenscholen en leren ouders en leerkrachten om te gaan met slechthorendheid.
 

Beter Horen helpt Eardrop

Beter Horen sponsort Eardrop op de volgende manieren:

  • We ondersteunen Eardrop financieel.
  • In onze 190 Beter Horen winkels vragen we aandacht voor Eardrop.
  • We roepen op om een financiële bijdrage te doen of gebruikte hoortoestellen in te leveren bij de Beter Horen-winkels.
  • We sturen een ervaren audicien regelmatig naar Afrika.
  • We leveren tegen kostprijs hoog gekwalificeerde Phonak-toestellen
     

Resultaten Eardrop

Eardrop heeft inmiddels 6000 kinderen geopereerd en 500 artsen en verpleegkundigen opgeleid. Na 30 jaar heeft dat ertoe geleid dat Eardrop een belangrijke factor is geworden op gezondheidsgebied in Kenia. Eardrop is trots op de bereikte resultaten en wil de hoorzorg nu verder uitbreiden naar afgelegen gebieden. Veel ellende is immers te voorkomen als kinderen tijdig (voor hun 6de of 7de levensjaar) worden behandeld.
 

 ​