Gevolgen van gehoorverlies

Voor wie zelf goed hoort, is het lastig te bevatten hoe ingrijpend gehoorverlies is. Vaak reageert de omgeving afwijzend of geërgerd. Maar als u weet met welke problemen een slechthorende in het dagelijkse leven te maken krijgt, zal dat helpen er met meer begrip mee om te gaan.

Gevolgen voor de kwaliteit van leven

Teruggetrokken, vermoeid, onzeker, neerslachtig, gefrustreerd: misschien herkent u het wel bij uw partner, een van uw ouders, vriend of vriendin. Gehoorverlies is een heftige ervaring die gepaard gaat met veranderingen in houding en gedrag. Het is voor velen moeilijk te accepteren dat hun oren achteruitgaan. Ze zoeken eerder uitvluchten dan oplossingen. Hoe kunt u dan toch tot steun zijn? Dat begint met inzicht in de gevolgen.


Communicatieve gevolgen

• Gesprekken kort houden
• Minder telefoneren
• Steeds vragen om iets te herhalen
• Het met iedereen eens zijn


Sociale gevolgen

• Minder goed presteren
• Teruggetrokken zijn in gezelschappen
• Contact met vreemden mijden
• In een isolement raken


Emotionele gevolgen

• Schaamte
• Boosheid en frustratie
• Angst en onzekerheid
• Eenzaamheid


Het effect van weer beter horen

"Er ging een wereld voor me open, had ik het maar eerder gedaan." Zo reageren veel mensen die voor het eerst een hoortoestel dragen. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid nemen toe. Het contact met vrienden en familie wordt intensiever. Wilt u weten wat beter horen voor effect heeft? Lees de verhalen van onze klanten. Zij vertellen openhartig over hun ervaringen. Waarom nog langer twijfelen? Er zijn goede oplossingen! Kom dus samen naar de winkel voor een hoortest.