10 januari 2018
Rubriek Gehoor

9 tips om thuis beter te horen

Met de juiste inrichting en indeling van uw huis kunt u het hoorcomfort in huis flink verbeteren. Dit is voor iedereen prettig, maar zeker voor mensen die minder goed horen. Bekijk onze tips voor het verbeteren van de akoestiek en maak uw woonomgeving zo aangenaam mogelijk.

10 januari 2018
Rubriek Gehoor
Lees meer
Terug

Audiogram lezen

 image
08 augustus 2016
Rubriek Gehoor

Audiogram lezen

Een audiogram is een grafische weergave van de werking van uw gehoor. Er bestaan verschillende soorten audiogrammen. Met het woord ‘audiogram’ wordt meestal een toonaudiogram bedoeld. Dit maakt een audicien tijdens een gehoortest om te zien hoe goed uw gehoor is.


Video over het audiogram
 


Frequentie en geluidssterkte

De audiogram is een grafiek. Op de horizontale lijn staan verschillende frequenties in Hertz (Hz). Het gehoor neemt deze waar als toonhoogten. Links staan de lage tonen en rechts de hoge tonen. Op de verticale as staat, in decibel (dB) de geluidsintensiteit. Hoe hoger deze intensiteit, des te harder het geluid klinkt. De verticale lijn begint bovenaan met 0 dB. Dat is het zachtste geluid dat iemand van 18 jaar met een normaal gehoor nog kan horen. De laagste intensiteit is vergelijkbaar met het ritselen van bladeren. Onderaan de as staat een geluidsintensiteit van 120 dB: een oorverdovende herrie die bij de meeste mensen pijn doet, vergelijkbaar met het geluid van een straaljager.

 


Het audiogram lezen

De audicien meet bij elke frequentie de minimale geluidsintensiteit waarbij u een toon nog kunt horen en zet deze in de grafiek. De zachtste toon die u kunt horen, wordt de hoordrempel genoemd. Bij elke gemeten frequentie geeft de hoogte van de lijn dus de kwaliteit van uw gehoor aan. Hoe hoger de lijn, des te zachter het geluid dat u bij die frequentie nog kunt waarnemen. Als u een frequentie op 25 dB of zachter nog kunt waarnemen, dan hoort u normaal. Vanaf 25 dB treedt er gehoorverlies op. Dit gehoorverlies wordt onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Minder dan 25 dB: normaal gehoor
  • Tussen 25 en 40 dB: licht gehoorverlies
  • Tussen 40 en 55 dB: matig gehoorverlies
  • Tussen 55 en 70 dB: matig tot ernstig gehoorverlies
  • Tussen 70 en 90 dB: ernstig gehoorverlies • Meer dan 90 dB: zeer ernstig gehoorverlies

 

Een audicien kan aan de vorm van het audiogram veel zien. Zo hebben gehoorschade door lawaai, gehoorverlies door ouderdom, de ziekte van Ménière en otosclerose allemaal hun eigen typische patronen.


Soorten audiogrammen

Om de oorzaak van gehoorverlies goed te achterhalen, kan een audicien een toonaudiogram op verschillende manieren afnemen. Hij kan de verschillende tonen gewoon laten horen (luchtgeleiding) of hij kan geluidstrillingen direct overbrengen op het bot achter het oor (beengeleiding). Hij kan ook ruis op het andere oor laten horen om te voorkomen dat bij een hoge geluidsintensiteit geluiden door het andere oor waargenomen worden. Een toonaudiogram laat alleen zien hoe goed u geluiden hoort, maar niet in hoeverre u anderen verstaat. Daarvoor dient een spraakaudiogram. Dit geeft aan hoeveel woorden u verstaat bij een bepaalde geluidsintensiteit.


Audiogram helpt bij vroegtijdig signaleren

De meeste mensen die een audiogram laten maken hebben serieuze hoorklachten. Dat is jammer, want een audiogram kan helpen bij het vroegtijdig signaleren van licht gehoorverlies. Als u precies weet wat er aan de hand is, kunt u maatregelen nemen om verdere achteruitgang te voorkomen. Twijfelt u ook maar enigszins aan uw gehoor? Maak dan een gratis gehoortest afspraak met uw audicien.
08 augustus 2016
Rubriek Gehoor