10 januari 2018
Rubriek Gehoor

9 tips om thuis beter te horen

Met de juiste inrichting en indeling van uw huis kunt u het hoorcomfort in huis flink verbeteren. Dit is voor iedereen prettig, maar zeker voor mensen die minder goed horen. Bekijk onze tips voor het verbeteren van de akoestiek en maak uw woonomgeving zo aangenaam mogelijk.

10 januari 2018
Rubriek Gehoor
Lees meer
Terug

Wij lopen hard voor Stichting Eardrop

 image
10 april 2017
Rubriek Over Beter Horen

Wij lopen hard voor Stichting Eardrop

Slechthorende kinderen in Afrika voelen zich hulpeloos en alleen. Ze worden bovendien nog extra getroffen omdat hun beperking vaak niet wordt begrepen. Vroegtijdige signalering en behandeling helpt om deze problemen te voorkomen. Op deze manier krijgen ze de kans om onderwijs te volgen en hebben ze toekomstperspectief.

Beter Horen steunt Eardrop

Wij vinden dat iedereen, waar ook ter wereld, het recht heeft om beter te horen. Helaas is goede hoorzorg op veel plekken in de wereld niet vanzelfsprekend. Daarom steunt Beter Horen de hulporganisatie Eardrop.


De missie van Eardrop

Sinds 1983 zet Stichting Eardrop zich belangeloos in om dove en slechthorende kinderen in Kenia en Ethiopië goed te laten horen. KNO-artsen uit heel Nederland hebben al ruim 6.000 dove en slechthorende kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid. Eardrop helpt ook door gebruikte hoortoestellen aan te passen voor deze kinderen.


Opereren, opleiden en begrip kweken

Medische en audiologische teams uit Nederland zetten zich geheel vrijwillig in voor Eardrop en brengen een aantal maal per jaar een bezoek aan Kenia om kinderen te opereren, oorstukjes of hoortoestellen aan te meten en artsen en audiciens op te leiden. Daarnaast worden dovenscholen bezocht en leren ouders en leerkrachten om te gaan met slechthorendheid.


Hoe helpt Beter Horen?

Dat doen we op een aantal manieren. Financieel, maar ook door in onze winkels aandacht te vragen voor Eardrop. Wij vragen bijvoorbeeld aan onze klanten om gebruikte hoortoestellen bij ons in te leveren. Daarnaast sturen wij regelmatig een ervaren audicien naar Afrika en bieden we een aantal hoortoestellen tegen kostprijs aan. En dan is er nog de marathon!


3, 2, 1… op je plaatsen af!

Beter Horen liep met verschillende teams mee tijdens de Marathon van Rotterdam op zondag 9 april 2017. Iedere loper zorgde voor sponsorgeld om zo gezamenlijk een fantastisch mooi bedrag bij elkaar te lopen voor de Stichting Eardrop.

Marathonteam Beter Horen Rotterdam 9 april 2017
Team Beter Horen na de marathon

Over Eardrop als organisatie

Eardrop Stichting ontvangt geen overheidssubsidie, bezit het Certificaat Kleine Goede Doelen (CBF) en is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI. Ze zijn afhankelijk van fondsen, giften en legaten. Eardrop bestaat voor 100% uit vrijwilligers, heeft geen kantoor of betaalde directeur.
10 april 2017