10 januari 2018
Rubriek Gehoor

9 tips om thuis beter te horen

Met de juiste inrichting en indeling van uw huis kunt u het hoorcomfort in huis flink verbeteren. Dit is voor iedereen prettig, maar zeker voor mensen die minder goed horen. Bekijk onze tips voor het verbeteren van de akoestiek en maak uw woonomgeving zo aangenaam mogelijk.

10 januari 2018
Rubriek Gehoor
Lees meer
Terug

Team Beter Horen rent marathon voor stichting Eardrop

 Deelnemers Marathon Rotterdam Beter Horen
17 april 0201
Rubriek

Team Beter Horen rent marathon voor stichting Eardrop

Onlangs liep een team van 16 enthousiaste Beter Horen collega's de marathon van Rotterdam om geld op te halen voor Stichting Eardrop. Deze stichting zet zich in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia en Ethiopië.

 

Afgelopen maand heeft een groep gemotiveerde collega’s samen de marathon van Rotterdam gelopen. Dit doen zij elk jaar in wisselende samenstelling om geld op te halen voor Stichting Eardrop. Deze stichting biedt scholing en ondersteuning voor KNO-artsen en specialisten ter plaatse. 

Een zomerse dag in Rotterdam

Op zondag 8 April presenteerde een gemotiveerd team van 16 collega’s zich aan de startstreep om zich op sportieve wijze te laten gelden voor Stichting Eardrop. Sommigen liepen de hele marathon, anderen deden de duoloop en mochten dus de totaalafstand verdelen onder twee personen en weer anderen renden de afstand in estafette. De zon en bijbehorende warmte die dag zorgden ervoor dat het voor iedereen weer een hele uitdaging was, maar gelukkig heeft iedereen het zonder kleerscheuren gehaald. 

En een prachtig resultaat

Al met al werd een prachtig bedrag bij elkaar gelopen, waar stichting Eardrop gebruik van kan maken om kinderen weer te laten horen. De stichting zendt sinds 35 jaar zo’n 8 keer per jaar een medisch of audiologisch team naar Kenia, zodat zij ter plaatse KNO-artsen en medisch personeel kunnen opleiden en ondersteunen. Hiermee probeert men een steentje bij te dragen aan het leefplezier van slechthorenden aldaar, waar slechthorendheid een groot stigma met zich meedraagt. 

Keniaanse kinderen die niet goed horen kunnen niet alleen slecht meekomen thuis en op school, zij worden ook vaak als minder begaafd gezien. Dit stigma zorgt ervoor dat ze snel geïsoleerd raken en geen toekomstbeeld hebben. Beter Horen zet zich sinds 2012 in voor deze stichting, niet alleen als sponsor maar ook door hoortoestellen te leveren zodat de specialisten aldaar een directe invloed kunnen hebben op het leven van deze kinderen. Ook reist een collega dit jaar voor de vierde keer naar Kenia om ter plaatse te werken als audicien en zijn kennis op dit gebied te delen. U kunt hem volgen via twitter.com/derkkenia

Meer informatie over stichting eardrop: www.eardrop.nl

17 april 0201
Rubriek