Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Privacy statement Beter Horen

 
Beter Horen kan bij bezoek aan de Website door middel van cookies informatie over het gebruik van de Website verzamelen. Daarbij wordt door de Beter Horen webserver automatisch het IP-adres van de bezoeker herkend. 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet server van de Website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, waarna de internet browser van de bezoeker het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst.

Door het gebruik van cookies is de Website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de Website. Password cookies worden door Beter Horen gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn/haar eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden door Beter Horen gebruikt om informatie te registreren, zoals informatie over hetgeen bezoekers toevoegen aan hun boodschappenlijst, de Website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en de Website gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van al deze cookies op de Website is 1 uur. Bezoekers kunnen hun internet browser zo instellen dat zij bericht krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst of kunnen instellen dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In het laatste geval kan de bezoeker echter niet van alle mogelijkheden van de Website gebruik maken.
 

Gegevens

 
Bij een bezoek aan de Website kunnen de volgende gegevens door Beter Horen worden bewaard:
-    het IP-adres van de bezoeker bij gebruik van cookies;
-    alle door de bezoeker aan Beter Horen verstrekte informatie (zoals naam en adresgegevens).
 
Daarnaast kunnen de volgende gegevens (niet gerelateerd aan IP-adres) door Beter Horen in haar webstatistieken worden opgeslagen:
-    de domeinnaam van internetpagina's van derde partijen die door de bezoeker zijn geraadpleegd om naar de Website te gaan;
-    de informatie met betrekking tot de subpagina’s, die de bezoeker op de Website geraadpleegd heeft.
 
Door Beter Horen opgeslagen informatie wordt niet doorgegeven aan andere, niet met Beter Horen geaffilieerde, organisaties. Beter Horen heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.
 
Wanneer Beter Horen gegevens overdraagt of ontvangt op de Website, gebruikt Beter Horen altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Daarnaast heeft Beter Horen de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die ontvangen wordt via de Website, te voorkomen.
 
De bezoeker die Beter Horen via de Website zijn/haar telefoonnummer mededeelt, zal alleen telefonisch door Beter
Horen gecontacteerd worden indien dit nodig is voor de afhandeling van een klacht die door de bezoeker is ingediend.
 
Bezoekers van de Website hebben op verzoek toegang tot de informatie welke door Beter Horen van hen is bijgehouden. Een verzoek om toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren) kan gedaan worden via het adres van Beter Horen.
 

Links met andere websites


De Website kan links bevatten naar internetpagina's van derden partijen. Daarnaast kan er op internetpagina's van derden partijen een link naar de Website zijn opgenomen. Beter Horen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina's, danwel op de eventuele verwerking en/of verzameling van persoonsgegevens via deze internetpagina's.
 

Intellectuele Eigendomsrechten


Alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomrechten, ten aanzien van de Website (met inbegrip van de daarop weergegeven teksten en afbeeldingen) berusten, tenzij expliciet anders weergegeven, bij Beter Horen. Bezoekers van de Website mogen de Website en de daardoor ter beschikking gestelde informatie raadplegen en mogen hiervan kopieën maken voor eigen, niet-commercieel, gebruik (bijvoorbeeld uitprinten of opslaan). Weergeven of reproduceren van (een deel van) de Website op een internetpagina van een derde partij, danwel het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en een internetpagina van een derde partij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Beter Horen.
 
U bent hier:
  • Vraag? Bel gratis 0800 0200 159